ווי צו פייַערן דעם זכּרון פון דעם טויט פון יאָשקע המשיח

"הַתְמִידוּ לַעֲשׂוֹת זֹאת לְזִכְרִי"

לוקס 19:22

SOLA SCRIPTURA

די צערעמאָניע